კომპანიის კულტურა

საწარმოს ძირითადი ღირებულებები: მომხმარებელზე ორიენტირებული, ერთიანობა და თანამშრომლობა, პატიოსანი და სანდო, პიონერი და ინოვაციური, სიმტკიცე.

საწარმოს მისია: პირველი კლასის სპექტაკლი, გადაიხადე P Plus მეგობრები

კორპორატიული ფილოსოფია: გადარჩენის ხარისხი, ბაზრის, მეცნიერების და განვითარების სანდოობისთვის, ეფექტურობის მართვის მიზნით

საწარმოს ხედვა: გახდეს ყველაზე სანდო ბიზნეს მომხმარებელი, ყველაზე პატივსაცემი საწარმო, ყველაზე შეკრული საწარმო