ინჟინერიის საქმე

1

ტელეკომუნიკაციური კოშკი

2

Heilongjiang 80 მ რადიო და სატელევიზიო კოშკი

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220 კვ გადამცემი ხაზი

4

Fujian Meizhou 500 კვ გადამცემი ხაზი

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV მაღალი ვოლტი გადამცემი ხაზი